skip to Main Content
info@schoolclimatetasc.eu

Biz ne yapıyoruz

What is TASC about?

Sınıfların bileşimi giderek daha çeşitli hale geliyor ve günümüzde farklı kültürel, aile ve sosyal geçmişe sahip çok çeşitli öğrencileri bir araya getiriyor. Sınıflardaki artan öğrenci sayısı ve farklı yeteneklerin varlığı, öğrenme güçlükleri/engelleri, duygusal ve davranışsal problemlerle öğretmenlerin baş etmekte oldukça zorlandıkları karmaşık bir ortam yaratıyor. Bu sorunlar ve karmaşık durumlar nedeniyle öğretim daha zor hale geliyor ve öğrencilerin öğrenme süreçleri ve akademik başarıları üzerinde okul ve sınıf iklimi üzerinde daha fazla baskı yaratabilecek bir etkisi vardır.

Bu bağlamda ortaöğretim kurumlarının okul iklimini iyileştirecek, öğretmenlere ve akranlara saygıyı artıracak, şiddet, zorbalık veya devamsızlıkla ilgili durumları azaltacak/çözecek strateji, yöntem ve araçlara ihtiyacı vardır. İyileştirilmiş bir okul/sınıf ikliminin akademik sonuçlar üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Okulların (ve öğretmenlerin/eğitim personelinin) iklimi güçlendirme, saygı, çatışma çözme, empati ve artan katılım perspektifinden geliştirebilmeleri gerekir. Ayrıca öğrencilerini bu sürece aktif oyuncular olarak dahil edebilmeleri gerekir.

TASC öğretmenlere, eğitim personeline ve okul yöneticilerine okuldaki ve zorlu durumların nasıl ele alınacağı ve sınıflarını nasıl verimli bir şekilde yönetecekleri konusunda beceri, yeterlilik ve bilgi sağlar. Belirli bir durum veya bağlamda doğru yaklaşımın veya çözümün uygulanması yoluyla okul/sınıf iklimi ile ilgili sorunları ele alabileceklerdir. Bu nedenle, durumu/bağlamı analiz etmeye ve en uygun yaklaşımı, eylemi veya çözümü seçmeye ve bunu öğrencilerinin özelliklerini (örn. yaş, aile koşulları, sınıf büyüklüğü vb. ile ilgili olarak) ve bunları uygulamak için en iyi anı (örneğin bir ders sırasında veya müfredat dışı etkinlikler sırasında) dikkate alarak yapmaya hazır olacaklardır.

Karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir okul ortamında hem öğretmenler hem de öğrenciler daha motive olur ve daha iyi akademik sonuçlar elde edilir. Bu, okul terkinin azaltılmasına katkıda bulunur.

TASC’nin temel amacı, öğretmenler, eğitim destek personeli ve okul yöneticileri için sınıflarındaki iklimi geliştirmek ve iyileştirmek için onlara bilgi, beceri ve yeterlilikler sağlayan bir öğrenme programı oluşturmaktır. Ayrıca, yalnızca belirli bir durumda doğru eylemleri, çözümleri veya faaliyetleri uygulayarak değil, aynı zamanda tüm okul genelinde stratejik ve kapsamlı bir program olarak bu zorluğa stratejik ve tutarlı bir şekilde yaklaşmak için bilgi ve beceriler edineceklerdir.

TASC RESOURCES

Bu bölümde, okulunuzda ve sınıflarınızda TASC ile çalışmaya ve çalışmaya başlamak için tüm kaynakları sıkıştırılmış formatta indirebilirsiniz.
ZİHİN SETİ bölümünde TASC felsefi ve teorik çerçevesine ve öğretim metodolojisine giriş bulabilirsiniz.
ARAÇLAR bölümünde, okulda, öğretmenler arasında ve öğretmenler ile öğrenciler arasında iklimleri iyileştirmek ve insanlar arasında iyi hissetmek için uygulanabilecek sayısız uygulamaya genel bir bakış bulabilirsiniz.
STRATEJİ bölümünde TASC fikirlerini okulunuzda etkili ve stratejik bir şekilde uygulamaya başlamanıza yardımcı olacak El Kitabını bulabilirsiniz.

ZİHİN SETİ

TASC Eğitimimizde sınıfınızdaki veya okulunuzdaki iklimi iyileştirmenize yardımcı olacak beceri ve yetkinlikleri edinin ve öğrencileri bu değişim sürecine dahil edin.

TASC TEORİK ARKA PLANI, C.L.A.S.S. ÇERÇEVESİ ve E.P.R. METODOLOJİSİNİ indirin

ARAÇLAR

Bu değişikliği gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz araçları, alıştırmaları, ödevleri ve etkinlikleri öğrenmek ister misiniz? O halde TASC Toolkit’imizde sizin için seçtiklerimizi inceleyin.

ÖĞRETMENLER ve ÖĞRENCİLER için TASC ARAÇ KİTLERİNİ, YEREL KAYNAKLAR listesini ve TASC yönteminin etkinliğine ilişkin REFERANSLAR’ indirin. (NOT: Belgelerin tamamına erişmek için, eğer dijital versiyona sahipseniz, referans sayfalarında bulunan QR kodlarına tıklamanız yeterlidir. Öte yandan, kağıt versiyona sahipseniz, aynı derinlemesine belgeleri bir mobil cihazda görüntülemek için QR kodlarını kullanmak mümkündür).

STRATEJİ

Okul iklimi ile ilgili zorluklara tüm okul genelinde stratejik bir şekilde yaklaşmakla ilgilenen TASC Strateji El Kitabımız tam size göre.

Back To Top