skip to Main Content
info@schoolclimatetasc.eu
cropped-favicon.png

Birlikte okul iklimini iyileştiren TASC

Birlikte okul iklimini iyileştiren TASC

Öğretmenleri ve Öğrencileri'ne hoş geldiniz.

Bu, sınıflarındaki ve okullarındaki iklimi iyileştirmek ve öğrencilerini bu sürecin bir parçası olmaları için güçlendirmek isteyen tüm orta öğretim öğretmenleri ve eğitim personeli için bir alandır. TASC, öğrencilerinin özelliklerini (örneğin yaş, aile koşulları, sınıf büyüklüğü vb. ile ilgili olarak) ve bunları uygulamak için en iyi zamanı (örneğin bir sınıf veya müfredat dışı etkinlikler sırasında) dikkate alarak doğru yaklaşımı veya çözümü veya belirli bir durumu veya bağlamı seçmeye yardımcı olacaktır.

Misyonumuz:

“TASC, orta öğretim öğretmenlerine, eğitim personeline (destek) ve okul yöneticilerine, (empatik) bilgi ve becerilerin yanı sıra, sınıflarındaki ve okullarındaki iklimi olumlu bir şekilde etkileyen yaratıcı çözümler ve eylemler tasarlamaları ve uygulamaları için ve onları güçlendirmek için yenilikçi araçlar sağlar.”

Değerlerimiz:

Yaratıcı çözümler

TASC, sınıf ve okul iklimini iyileştirmek için çalışan çözümleri yaratıcı bir şekilde bulmayı ve keşfetmeyi amaçlarken aynı zamanda çevrimiçi eğitimin bu süreçler üzerindeki etkisini de hesaba katar.

Yetkilendirme

TASC, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve eğitim (destek) personeline, sınıf ve okul iklimini iyileştirmeye yönelik yenilikçi ve pragmatik yaklaşımlar tasarlama ve uygulama konusunda yetki verir. Aynı zamanda, TASC onlara; öğrencilerini bu süreçlerde aktif oyuncular olmaları için güçlendirme amaçlı bilgi, beceri ve yetkinlikler verir.

Olumlu değişim

TASC, bir okulun kültürünü olumlu bir şekilde değiştirmeyi ve hem sınıfta hem de tüm okul genelinde iklimi olumlu bir şekilde değiştirmeyi amaçlar.

Empatik

TASC, sınıf ve okul iklimini empatik bir bakış açısıyla iyileştirmeye ilişkin zorlukları ele alır, yani sürece dahil olan herkesin duygusal durumunu merak eder ve etkilenen tüm taraflarla açık bir diyaloga girer.

TASC RESOURCES

Bu bölümde, okulunuzda ve sınıflarınızda TASC ile çalışmaya ve çalışmaya başlamak için tüm kaynakları sıkıştırılmış formatta indirebilirsiniz.
ZİHİN SETİ bölümünde TASC felsefi ve teorik çerçevesine ve öğretim metodolojisine giriş bulabilirsiniz.
ARAÇLAR bölümünde, okulda, öğretmenler arasında ve öğretmenler ile öğrenciler arasında iklimleri iyileştirmek ve insanlar arasında iyi hissetmek için uygulanabilecek sayısız uygulamaya genel bir bakış bulabilirsiniz.
STRATEJİ bölümünde TASC fikirlerini okulunuzda etkili ve stratejik bir şekilde uygulamaya başlamanıza yardımcı olacak El Kitabını bulabilirsiniz.

ZİHİN SETİ

TASC Eğitimimizde sınıfınızdaki veya okulunuzdaki iklimi iyileştirmenize yardımcı olacak beceri ve yetkinlikleri edinin ve öğrencileri bu değişim sürecine dahil edin.

TASC TEORİK ARKA PLANI, C.L.A.S.S. ÇERÇEVESİ ve E.P.R. METODOLOJİSİNİ indirin

ARAÇLAR

Bu değişikliği gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz araçları, alıştırmaları, ödevleri ve etkinlikleri öğrenmek ister misiniz? O halde TASC Toolkit’imizde sizin için seçtiklerimizi inceleyin.

ÖĞRETMENLER ve ÖĞRENCİLER için TASC ARAÇ KİTLERİNİ, YEREL KAYNAKLAR listesini ve TASC yönteminin etkinliğine ilişkin REFERANSLAR’ indirin. (NOT: Belgelerin tamamına erişmek için, eğer dijital versiyona sahipseniz, referans sayfalarında bulunan QR kodlarına tıklamanız yeterlidir. Öte yandan, kağıt versiyona sahipseniz, aynı derinlemesine belgeleri bir mobil cihazda görüntülemek için QR kodlarını kullanmak mümkündür).

STRATEJİ

Okul iklimi ile ilgili zorluklara tüm okul genelinde stratejik bir şekilde yaklaşmakla ilgilenen TASC Strateji El Kitabımız tam size göre.

Back To Top