skip to Main Content
info@schoolclimatetasc.eu

Ką mes darome

What is TASC about?

Pastaruoju metu klasės pamažu tampa įvairesnės, nes jose daugėja mokinių iš skirtingų kultūrinių, šeiminių ir socialinių sluoksnių; augant mokinių skaičiui klasėse, skirtingi mokinių gebėjimai išryškina mokymosi sunkumus, sukuria emocines ir elgesio problemas, su kuriomis mokytojams gana sunku susidoroti. Tai apsunkina mokymosi procesą ir neigiamai veikia mokinių akademinius pasiekimus, mokyklos ir klasės atmosferą.

Esant tokioms aplinkybėms, ugdymo įstaigoms reikia strategijų, metodų ir priemonių, kurios padėtų kurti gerą mokyklos klimatą, skatintų pagarbą mokytojams ir bendraamžiams bei mažintų smurtą ir patyčias. Įrodyta, kad pagerėjęs mokyklos/klasės klimatas turi teigiamos įtakos akademiniams rezultatams. Mokyklos (ir mokytojai/švietimo darbuotojai) turi sugebėti pagerinti klimatą, skatinti pagarbą, spręsti konfliktus, ugdyti empatiją ir aktyviau įsitraukti į veiklas skatinant mokinius būti aktyviais šio proceso dalyviais.

TASC suteikia mokytojams, švietimo darbuotojams ir mokyklų vadovams įgūdžių, kompetencijų ir žinių, kaip spręsti konfliktus ir sudėtingas situacijas mokykloje ir kaip veiksmingai valdyti klasę. Taigi, jie gebės spręsti problemas, susijusias su mokyklos/klasės klimato gerinimu, laikydamiesi tinkamo požiūro ar priimdami tikslų sprendimą realiai situacijai spręsti. Tokiu būdu jie gebės įvertinti situaciją/kontekstą ir pasirinkti tinkamiausią būdą ar sprendimą, atsižvelgdami į savo mokinių ypatumus (pvz., amžių, šeimos aplinkybes, klasės dydį ir kt.) ir įžvelgti tinkamiausią momentą (pavyzdžiui, pamokos ar popamokinės veiklos metu).

Abipuse pagarba ir pasitikėjimu grindžiamoje mokyklos aplinkoje mokytojai ir mokiniai yra labiau motyvuoti bei yra pasiekiami geresni akademiniai rezultatai. Tai mažina mokinių paliekančių mokyklą skaičių.

Taigi pagrindinis TASC tikslas yra sukurti mokymosi programą mokytojams, švietimo darbuotojams ir mokyklų vadovams, kuri jiems suteiktų žinių, įgūdžių ir kompetencijų, padedančių kurti gerą klimatą klasėse. Jie taip pat įgis žinių ir įgūdžių, kaip nuosekliai spręsti iškylančias problemas ne tik realiose situacijose, bet ir taikyti strateginius sprendimus visoje mokykloje.

TASC RESOURCES

Šioje skiltyje galite atsisiųsti ZIP formatu visą medžiagą, kuri padės pradėti taikyti TASC savo mokykloje ir klasėje.
MĄSTYSENOS skilyje raste įvadą į TASC filosofiją, teorinę medžiagą bei mokymo metodiką.
ĮRANKIŲ siltyje rasite daugybės praktikų apžvalgą, kurios gali būti taikomos mokykloje, tarp mokytojų ir tarp mokytojų bei mokinių, siekiant pagerinti klimatą ir jaustis gerai.
STRATEGIJOS skiltyje rasite vadovą, kuris padės efektyviai ir strategiškai taikyti TASC idėjas savo mokykloje.

MĄSTYSENA

Įgykite įgūdžių ir kompetencijų, kurie padės jums kurti gerą atmosferą klasėje ar mokykloje mūsų TASC mokymuose ir įtraukite mokinius į šiuos pokyčius.

Atsisiųskite TASC TEORINĮ PAGRINDIMĄ, C.L.A.S.S. MOKYMO METODOLOGIJĄ ir E.P.R. METODIKA.

ĮRANKIAI

Norite sužinoti kokie metodai, pratimai, užduotys ir veiklos, gali būti naudojamos įgyvendinti šiuos pokyčius? Tada peržiūrėkite tuos, kuriuos pasirinkome jums mūsų TASC įrankių rinkinyje.

Atsisiųskite TASC ĮRANKIŲ RINKINĮ MOKYTOJAMS ir MOKINIAMS, ŠABLONUS ir PAVYZDŽIUS, ŠALTINIŲ sąrašą ir atsiliepimus apie TASC metodo veiksmingumą. (PASTABA: norint pasiekti visus dokumentus spustelkite QR kodus, esančius nuorodų puslapiuose. Jei naudojatės spausdinta versija, galite nuskaityti QR kodus ir pasiekti tuos pačius išsamius dokumentus mobiliajame įrenginyje).

STRATEGIJA

Jeigu domitės elgsena, kuri padeda įveikti su mokyklos klimatu susijusius iššūkius, mūsų TASC strategijos vadovas (Žinynas) yra skirtas jums.

Back To Top