skip to Main Content
info@schoolclimatetasc.eu

Kas slepiasi už TASC

Partneriai dalijasi patirtimi apie bendrojo ugdymo problemas ir iššūkius (konfliktus, smurtą, prievartą, ankstyvą mokyklos nebaigimą ir kt.) ir galimus jų sprendimo būdus bei priemones, tokias kaip konfliktų sprendimas, grupės dinamika, pasakojimo metodai, pozityvioji psichologija, ir t.t, apimančius įvairias Europos sritis.

Egzistuojanti pusiausvyra tarp švietimo įstaigų, siekiančių patobulinti kasdienio mokyklos gyvenimo kokybę ir ekspertų žinių apie priemones ir būdus kaip spręsti minėtas problemas, gali sumažinti šių problemų sukeltas pasekmes.

Our Partners

Trento autonominė provincija (TAP) yra savarankiška provincija, turinti plačius įstatymų leidžiamuosius ir administracinius įgaliojimus daugelyje sričių, įskaitant švietimo sektorių.

Švietimo ir kultūros skyrius yra atsakingas už provincijos mokslo, švietimo ir mokyklų sistemos tobulinimą ir modernizavimą.

Šis skyrius užtikrina provincijos mokyklų ir mokymo sistemos plėtrą ir diegia naujoves, atsižvelgdamas į pedagogines ir didaktines kryptis; rūpinasi mokytojų ir personalo mokymais; pataria ir konsultuoja mokyklas dėl mokyklų sistemos naujovių.

Dėl didelių investicijų ir pažangios politikos Trentino mokyklų sistema užima aukščiausią vietą tarptautiniame mokinių kompetencijų vertinime, tokiame kaip EBPO PISA, Italijos lygiu ir tarptautiniame reitinge.

https://www.vivoscuola.it/Il-Dipartimento/Dipartimento-istruzione-e-cultura

EOLAS S.L. siūlo paslaugas ir paramą įmonėms, organizacijoms ir subjektams 3 pagrindinėse srityse, tenkinant įvairius poreikius nuo paramos projektams teikimo, verslo plėtros ir konsultavimo iki inovacijų diegimo.

Mes remiame inovatyvių procesų atsiradimą, vystymą ir įgyvendinimą visų tipų organizacijose ir įvairiuose kontekstuose.

Švietimo naujovės yra viena iš pagrindinių sričių, kuriai skiriame didžiausią dėmesį. Bendra kūryba, kūrybingumo metodai, dėstymo metodai ir informacijos rinkimas bei valdymas – tai tik keli metodai, kuriuos taikome siekdami, kad švietimo organizacijos taptų novatoriškesnės ir turėtų didesnį bei ilgalaikį poveikį ugdymo kokybei ir aplinkai.

https://eolas.es/

Associazione Culturale RHIZOMA yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – dalintis postmodernistinių, poststruktūralistinių ir socialinio konstruktyvizmo pažinimo idėjomis ir principais psichologijos, medicinos, pedagogikos ir socialinio darbo srityse, skatinant bendruomenių įsitraukimą ir diegiant pokyčius ugdymo srityje Italijoje ir ES teritorijose.

RHIZOMA veikla grindžiama ilgamete jos narių profesine patirtimi, kuri atsiskliedžia įvairiose srityse nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu bei socialine darbe taikant į sprendimą orientuotą ir naratyvinės terapijos modelį, koučingo technikas.

https://www.facebook.com/AssociazioneRhizoma

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) yra viešoji įstaiga, siūlanti artes liberales principais grįstas studijas t. y. klasikinio laisvųjų menų universiteto, idėja, šiltas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti liberali humanistinė dvasia. VDU šiuo metu vykdoma apie 100 biotechnologijų, biofizikos, technologijų teisės, švietimo, sociologijos, filosofijos, kompiuterinės lingvistikos, kalbos įsisavinimo ir dvikalbystės, kūrybinių industrijų ir kitų sričių projektų.

VDU bendradarbiauja su daugeliu universitetų ir mokslininkų visame pasaulyje, įgyvendina projektus, studentų ir darbuotojų mainus. Tai tarptautinė ir daugiakalbė institucija, nuolat plėtojanti tarptautinius ryšius ir tarpkultūrinius dialogus, dalyvaujanti tarptautiniuose moksliniuose, akademiniuose ir socialiniuose projektuose, skatinanti dėstytojų ir studentų mobilumą, dialogą ir toleranciją.

https://www.vdu.lt/en/

Elazığ Marmara Anatolijos profesinė technikos mokykla yra privati ​​profesinė vidurinė mokykla, finansiškai remiama valstybės.

Pastaraisiais metais Turkijos Nacionalinio švietimo ministerija teikė proritetą profesiniam mokymui ir mes tęsiame veiklą, siekdami paremti šią iniciatyvą. Mes įžvelgiame naujos švietimo politikos svarbą, vertiname naujas darbo idėjas, naujus mokymo ir mokymosi metodus bei visas švietimo naujoves, kurias stengiamės tobulinti.

Mūsų misija yra teikti reikiamą pagalbą profesiniam mokymui, kur mokosi 1020 mokinių ir dirba 75 mokytojai. Savo išsilavinimu atsinaujinančios energetikos srityje siekiame net tik svarstyti globalias problemas, bet ir pristatyti kūrybiškus metodus, žinias ir analitinį požiūrį naujoms kartoms.

https://www.facebook.com/elazigmarmaraegitimkurumlari

Back To Top